Sectorul „constructii si restaurarea monumentelor” al Grupului Pouchain s-a născut la începutul anilor 1960.

A fost imediat evident faptul că sectorul construcțiilor din Italia, atât public, cât și privat, a simțit nevoia unei abordări tehnice multidisciplinare (ingineri, arhitecți, geologi, chimiști și biologi) capabilă să abordeze orice problemă legată de orice tip de șantier. Din acest motiv, din 1988, grupul Pouchain a decis să se doteze și cu un laborator de diagnosticare, cu scopul de a utiliza noua structură în principal pentru comenzi de restaurare monumentale (piatră, ipsos, suprafețe decorate etc.), dar și pentru cele inerente lucrărilor mai moderne.

Din anii 1960 și până astăzi, companiile grupului Pouchain au fost angajate în peste 5.000 de comenzi (construcții generale, restaurări monumentale, diagnosticare, proiectare și reliefuri 3D) pe întreg teritoriul național și în diferite țări străine. In prezent Grupul Pouchain funcționează cu trei sedii permanente distincte:

  • Roma cu administrația generală, zona tehnică pentru gestionarea șantierelor din centrul și nordul Italiei;
  • Bari cu zona tehnică pentru gestionarea șantierelor din sudul Italiei;
  • București cu biroul pentru gestionarea șantierelor din România.

Aveți grijă cu mare angajament de monumentele voastre și nu veți avea nevoie să le restaurați […] Supraveghiați asupra unei clădiri vechi cu o mare atenție, protejați-o cât de bine puteți și cu orice preț, de orice indiciu de deteriorare.

Jhon Ruskin
„A șaptea lampă a arhitecturii”